WB trä - Produktionshall

Produktionshallen.

Eftersom våra produkter är i hög grad är kundanpassade sker all produktion först efter beställning. Vi håller själva i hela processen, från projektering till färdig produkt.

All tillverkning sker i våra egna lokaler och utförs av kompetenta, engagerade och mycket rutinerade medarbetare. Vi har en hög förmåga att lösa avancerade problem. Ofta med snäva tidsramar och stora krav på kreativitet och kostnadseffektivitet. Dessutom med ovanligt hög kvalitet och leveranssäkerhet.