Anrik hantverkstradition och modern teknik.

Tillverkning

Vi tillverkar såväl in- och utvändiga specialsnickerier i våra egna moderna lokaler i Burträsk. Att ha all tillverkning på samma ställe gör att vi kan garantera en hög och jämn kvalitet inom alla produktområden, med väl sammanhållna helhetslösningar som resultat. Eftersom att alla våra produkter är kundanpassade startas tillverkningen först
efter beställning. 

Anrikt hantverk


Produktion utförs av våra kompetenta, engagerade och mycket rutinerade medarbetare som i många fall har över 20-års erfarenhet av att förädla trä. Men för oss är det också ett hantverk att kunna lyssna, förstå och sedan lösa kundernas specifika önkemål. Ett tydligt bevis på vår stora hantverkskunnande är alla förtroenden vi får för att  bevara gamla kulturvärden.

Modern teknik

Även om vi sätter stort värde vid att verkligen kunna hantverket så är vi samtidigt nyfikna, nytänkande och går igång
på att lösa nya utmaningar. En drivkraft som gör att vi ständigt arbetar för att effektivisera arbetet och om möjligt
höja kvalitén.

För att kunna göra allt som våra kunder drömmer om, har vi idag en modern maskinpark med den senaste CNC-tekniken.

En engagerad partner

Vi är det självklara valet för kunder som vill ha en partner som hjälper dem från idé till montage och eftermarknad. En partner som bjuder in till dialog och har erfarenheten att tillföra i alla led. Som lyssnar, stöttar och brinner för att lösa kundens problem. 

…som skapar kundunika snickerier

 Vi är särskilt bra för kunder som inte nöjer sig med ett brett sortiment och möjlighet till produktanpassning. Utan som vill ha full frihet att själva välja det som passar dem. Kunder som uppskattar vår nyfikenhet och vår förmåga att skapa personliga lösningar bortom det uppenbara.