9495-2 Furusund

9495-2 Furusund

Ytterdörr med ram av massiv Furu och spegelfyllningar med kittad utsida.

Variationer på dörren kan vara t.ex. mått, antal spegelfyllningar, spegelfriser, material och ytbehandling.
Se även YD serie E1.

Lars Pettersson

Försäljning och support