Bruksgården

Lindéngruppens huvudkontor i Höganäs. En helt ny tillbyggnad som man har sammanfogat med en kulturminnesskyddad byggnad.

Beställare: Henrik Andersson Byggnads AB
Byggherre: Lindéngruppen
Arkitekt: Petra Gipp arkitektur AB
Plats: Höganäs
Produkter: Fönsterpartier i teak, invändiga spegeldörrar