Herrnhutaren

Ca 200 år gammal byggnad där fasaderna mot Kungsgatan & Vallgatan bevarades och renoverades till ursprungligt utseende medan övriga delar av fastigheten byggdes nya.
För att få rätt utseende penselmålades sista varvet på fönstren.

Butiks- och kontorsbyggnad för detaljhandelsföretaget H&M på Kungsgatan i centrala Göteborg.
Kvarteret Herrnhutaren ligger mellan Korsgatan, Kungsgatan, Östra Hamngatan och Vallgatan.

WB Trä levererad fönster till projektet första kvartalet 2022
Projektet som helhet beräknas stå färdigt i mars 2023.

Beställare: NCC
Bebyggelseantikvarie: Henrik Ogstedt
Plats: Göteborg
Produkter:  utåtgående kopplade fönster i målad furu och inåtgående valvformade gavelfönster