Myckle

Större villaprojekt beläget med utsikt över Skellefteälvens dalgång. Villa i New Englandstil med stora vackert spröjsade fönster och fönsterdörrar.

Beställare: Skellefteå Allbygg AB
Byggherre: Mats Lövgren
Arkitekt: Collage Arkitekter
Plats: Myckle, Skellefteå
Produkter: Fönster & fönsterdörrar