Tegelslagaren

Tegelslagaren 12 är ett bostadshus på östra Södermalm som uppfördes 1936-37.

Byggnaden – som innefattar 60 bostäder och flera butiker – klassas som blå enligt Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering.
Det innebär ”fastighet med bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde”.

2020 inleddes en omfattande renovering av det välkända huset.
WB Trä levererar 62 giljotinfönster till Tegelslagaren:
– 60st målade Giljotinfönster i lägenheter
– 2st Giljotinfönster i Teak till Café

Beställare: BRF Tegelslagaren 12
Byggherre: BRF Tegelslagaren 12
Arkitekt: Krupinski/Krupinska Arkitekter
Plats: Stockholm
Produkter: Giljotinfönster