Vildmannen 7, Stockholm

Vildmannen 7 i Bibliotekstan, Stockholm uppfördes mellan åren 1895 och 1897 och köptes av Hufvudstaden 1918. Efter branden i november 2017 fick Stadion Arkitekter i uppdrag att rita den nya byggnaden som skulle uppföras innanför den bevarade fasaden.

Beställare: Hufvudstaden
Arkitekt: Stadion Arkitekter
Plats: Stockholm
Produkter:  Tidstypiska 1800-talsfönster och fönsterdörrar i mer modern design och med utsidan i kopparbeklädd Nordic Brown.
Foto: Maria Cruseman/Hufvudstaden, WB Trä