Villa S, Stockholm

Enbostadshuset med stora fönster och skjutpartier som ger en blinkning åt 1960-talets rationella arkitektur. Villan är väl anpassad i fönstersättning och dimensioner. Huset är relativt avskärmat mot gatan men en mer transparent fasad mot söder upplöser gränsen mot vattnet.

Beställare: Privatperson
Arkitekt: Andreas Martin-Löf
Plats: Stockholm
Produkter:  Skjutpartier, fönster, fönsterdörrar och entredörrar i mörkpigmenterad massiv ek på in och utsidan.
Foto: Nacka kommun