Glidhängt vridfönster

Glidhängt vridfönster

Våra glidhängda vridfönster finns i olika utföranden. Valet av vilket som passar bäst kan ofta bero på om det är till ett nyproducerat hus eller om profiler ska anpassas till en viss tidsepok.

Fönstertypen passar bra att kombinera ihop med våra utåtgående enkelbågfönster samt fasta fönster.

• Träslag
Våra målade fönster tillverkas som standard i kärnfuru, men du kan få dem i valfritt träslag, och det går bra att kombinera t.ex. ek på insidan och målad tätvuxen norrlandsfura på utsidan.

• Ytbehandling
Målade fönster går att få i valfri kulör från oss. Dessutom finns ett flertal alternativ på laserade och oljade fönster, beroende på träslag. Det går även att få fönstren penselmålade från fabrik.

• Glas
Finns med 2-glas eller 3-glas isolerruta. Som standard levereras isolerrutorna med energiglas. Vi har tillgång till samtliga fabrikat. Glastyp väljs efter kundens önskemål och behov, t.ex. inbrottssäkra glas, eluppvärmda m.m.

• U-värden
Fönster från WB Trä är redan i sitt grundutförande energisnåla och håller låga U-värden. Du kan även välja till ännu energieffektivare glas i våra fönster, tänk dock på att det vid alltför låga energivärden kan uppstå risk för utvändig kondens under vissa årstider.

• Ljudvärden
Ljudreduktionen klarar höga krav i grundutförande men kan ändå förstärkas rejält om man så önskar.

• Solskydd
Solen kan stängas ute med hjälp av t.ex. solskyddsglas eller persienner. Dessa kan levereras färdigmonterade från fabrik.

• Spröjs
Glaset går att få uppdelat med olika antal spröjs samt med kundanpassad profilering och ytbehandling av spröjs, t.ex. vit insida och laserad utsida. Även lösningar för kittad isolerruta.

• Handtag
Välj mellan ett stort antal handtag i olika utseenden och ytbehandlingar. Vi har tillgång till samtliga fabrikat t.ex. Sibes, AssaHoppe, Roca m.m. Tänk dock på att ett svängt handtag brukar fungera bäst på ett glidhängt utåtgående fönster.

• Beslag
Våra glidhängda fönster klarar på grund av den speciella beslagningen en belastning av hela 80kg men vi rekommenderar ändå att man väljer pivåhängda vridfönster istället för glidhängda när vikten på glas plus fönsterbåge börjar överstiga 60kg. Detta för att man ska få en så bra och säker funktion som möjligt vid hantering, vändning av fönsterbågen och glasputs. Kontakta oss för mer info.

• Fri form
Runda, sneda, välvda, kupade m.m. Gemensamt för våra samtliga produkter är att de går att få i alla former, färger och träslag.

• Dekorprofiler
På insida av bågen erbjuder vi en stor mängd profiler och även möjlighet till nya kundanpassade profiler. Även övriga ytor går att få profilerade i olika varianter eller med helt kundanpassat utseende.

Produktblad

Anpassningar

Lars Pettersson

Försäljning och support